Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn
Lịch học

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT 1.41

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ sáu, 22 Tháng 5 2015 15:11

THÔNG BÁO

Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo khai giảng lớp tiếng Nhật cơ bản 1.41 lúc 17h30 – 19h00 thứ 4  ngày 27/05/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên - Lớp Tiếng Nhật 1.41 đã đủ số lượng học viên đăng ký.

LH : 0906721705 ( Chú Cường)

 

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH LS 1195

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Chủ nhật, 10 Tháng 5 2015 09:25

THÔNG BÁO


Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo  khai giảng lớp TIẾNG ANH  LS1195 lúc 18h00 – 19h30 thứ 4  ngày 13/05/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên, Lớp LS1195 đã đủ học viên.

LH : 0906.721.705 ( Chú Cường)

 
 

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN 1.06

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 18:02

THÔNG BÁO

Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo khai giảng lớp tiếng Hàn cơ bản 1.06 lúc 18h00 – 19h30 thứ 4  ngày 13/05/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên - Lớp Tiếng Hàn 1.06 nhận thêm 10 học viên.

LH : 0906721705 ( Chú Cường)

 
 

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT 1.40

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ ba, 21 Tháng 4 2015 05:18

THÔNG BÁO

Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo khai giảng lớp tiếng Nhật cơ bản 1.40 lúc 19h30 – 21h00 thứ 7  ngày 25/04/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên - Lớp Tiếng Nhật 1.40 đã đủ số lượng học viên đăng ký.

LH : 0906721705 ( Chú Cường)

 
 

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH LS 1189

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ tư, 08 Tháng 4 2015 16:01

THÔNG BÁO


Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo  khai giảng lớp TIẾNG ANH  LS1189 lúc 16h00 – 17h30 thứ 4  ngày 15/04/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên, lớp nhận thêm 10 học viên nữa.

LH : 0906.721.705 ( Chú Cường)

 

 
 

Trang 10 trong tổng số 48

You are here: Home Lịch học
Green Blue Orange Back to Top