Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn
Lịch học

Thông báo khai giảng lớp Tiếng Hoa 1.17

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 10:51

THÔNG BÁO


Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo  khai giảng lớp TIẾNG HOA CƠ BẢN 1.17 lúc 19h00 – 21h00 thứ 6 ngày 25/09/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên.

LH : 0906.721.705 ( Chú Cường)

 

Thông báo khai giảng lớp Tiếng Anh LS1208

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ tư, 16 Tháng 9 2015 15:16

THÔNG BÁO


Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo  khai giảng lớp TIẾNG ANH  LS1208 lúc 16h00 – 17h30 thứ 6 ngày 18/09/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên.

LH : 0906.721.705 ( Chú Cường)

 
 

Thông báo khai giảng lớp Tiếng Anh LS1215

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ ba, 08 Tháng 9 2015 07:28

THÔNG BÁO


Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo  khai giảng lớp TIẾNG ANH  LS1215 lúc 17h30 – 19h00 thứ 7 ngày 12/09/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên.

Lớp LS 1215 thay đổi thời gian học, học vào lúc 17h30 – 19h00.

LH : 0906.721.705 ( Chú Cường)

 
 

Thông báo khai giảng lớp Tiếng Hoa 1.16

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ hai, 07 Tháng 9 2015 13:10

THÔNG BÁO


Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo  khai giảng lớp TIẾNG HOA CƠ BẢN 1.16 lúc 07h30 – 09h00 thứ 3 ngày 15/09/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên.

LH : 0906.721.705 ( Chú Cường)

Lớp Tiếng Hoa 1.16 nhận thêm 10 học viên.

 
 

Thông báo khai giảng lớp Tiếng Hoa 1.14

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ hai, 24 Tháng 8 2015 10:04

THÔNG BÁO


Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo  khai giảng lớp TIẾNG HOA CƠ BẢN 1.14 lúc 09h00 – 10h30 thứ 4 ngày 26/08/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên.

LH : 0906.721.705 ( Chú Cường)

 
 

Trang 3 trong tổng số 48

You are here: Home Lịch học
Green Blue Orange Back to Top