Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn
Lịch học

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN 1.07

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ ba, 02 Tháng 6 2015 14:45

THÔNG BÁO

Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo khai giảng lớp tiếng Hàn cơ bản 1.07 lúc 19h30 – 21h00 thứ 3  ngày 09/06/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên - Lớp Tiếng Hàn 1.07 nhận thêm 10 học viên.

LH : 0906721705 ( Chú Cường)

 

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT 1.42

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ hai, 01 Tháng 6 2015 15:28

THÔNG BÁO

Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo khai giảng lớp tiếng Nhật cơ bản 1.42 lúc 16h00 – 17h30 thứ 7  ngày 06/06/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên - Lớp Tiếng Nhật 1.42 đã đủ số lượng học viên đăng ký.

LH : 0906721705 ( Chú Cường)

 
 

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH LS 1182

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ sáu, 22 Tháng 5 2015 15:24

THÔNG BÁO


Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo  khai giảng lớp TIẾNG ANH  LS1182 lúc 09h00 – 10h30 thứ 4  ngày 27/05/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên, lớp LS1182 nhận thêm 10 học viên.

LH : 0906.721.705 ( Chú Cường)

 
 

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH LS 1190 & LS 1191

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ sáu, 22 Tháng 5 2015 15:20

THÔNG BÁO


Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo  khai giảng lớp TIẾNG ANH  LS1190 & LS1191 lúc 09h00 – 10h30 thứ 5  ngày 28/05/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên, lớp LS1190& LS1191 học cùng thời gian lúc 09h00 – 10h30 và nhận thêm 10 học viên.

LH : 0906.721.705 ( Chú Cường)

 
 

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH LS 1181

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ sáu, 22 Tháng 5 2015 15:17

THÔNG BÁO


Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo  khai giảng lớp TIẾNG ANH  LS1181 lúc 14h30 – 16h00 thứ 5  ngày 28/05/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên, Lớp LS1181 đã đủ học viên.

LH : 0906.721.705 ( Chú Cường)

 
 

Trang 9 trong tổng số 48

You are here: Home Lịch học
Green Blue Orange Back to Top