Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn
Lịch học

Thông báo khai giảng lớp TIẾNG HOA CƠ BẢN 1.15

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ năm, 20 Tháng 8 2015 13:10

THÔNG BÁO


Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo  khai giảng lớp TIẾNG HOA CƠ BẢN 1.15 lúc 09h00 – 10h30 thứ 7 ngày 22/08/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên.

LH : 0906.721.705 ( Chú Cường)

 

Thông báo khai giảng lớp Tiếng Anh LS1216

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ sáu, 14 Tháng 8 2015 18:41

THÔNG BÁO


Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo  khai giảng lớp TIẾNG ANH  LS1216 lúc 18h00 – 19h30 thứ 2 ngày 17/08/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên.

LH : 0906.721.705 ( Chú Cường)

 
 

Thông báo khai giảng lớp tiếng anh LS1217 & LS1218

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ sáu, 14 Tháng 8 2015 13:18

THÔNG BÁO


Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo  khai giảng lớp TIẾNG ANH  LS1218 lúc 19h00 – 20h30 thứ 3 ngày 11/08/2015 và lóp LS 1217 thứ 2  lúc 19h00 – 20h30 ngày 10/08/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên.

LH : 0906.721.705 ( Chú Cường)

 
 

Thông báo khai giảng lớp anh văn cơ bản 3

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ tư, 12 Tháng 8 2015 14:31

THÔNG BÁO


Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo  khai giảng lớp TIẾNG ANH CĂN BẢN 3 lúc 19h30 – 20h30 thứ 7 ngày 15/08/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên.

LH : 0906.721.705 ( Chú Cường)

 
 

Thông báo khai giảng Lớp LS 1206

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ bảy, 08 Tháng 8 2015 14:06

THÔNG BÁO


Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo  khai giảng lớp TIẾNG ANH CĂN BẢN LS1206 lúc 14h30 – 16h00 thứ 7 ngày 08/08/2015, các bạn học viên đã đăng ký tại phòng giáo vụ trung tâm vui lòng đến đúng giờ khai giảng.

Lưu ý : Khi đi khai giảng nhớ mang theo thẻ học viên.

LH : 0906.721.705 ( Chú Cường)

image-196d89c2987411c9711772083e3ff5c9f13bec76e184f68c62839df104307594-V2014-11-16 19.31.12

 Kết thúc khoá học và trao giấy chứng nhận của Lớp Cô Sam ( LS 1175 Basic)

 

 

 
 

Trang 4 trong tổng số 48

You are here: Home Lịch học
Green Blue Orange Back to Top