Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn
Thông báo - Chiêu sinh

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ANH NGHE VÀ NÓI LỚP LS1078

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ bảy, 30 Tháng 11 2013 07:13

Thông báo

Trung tâm ngoại ngữ & bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo chiêu sinh  lớp tiếng anh nghe và nói LS 1078 lúc 14h30 - 16h00 thứ 3, 5, các bạn học viên có nhu cầu nâng cao tiếng anh thì vui lòng đến phòng giáo vụ để đăng ký.

Lưu ý : Khi đi đăng ký thì mang theo 3 hình 3* 4 và 1 giấy chứng minh nhân dân photo.

LH : 0906.721.705 ( A.Cường)

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ANH NGHE VÀ NÓI LỚP LS1074

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ bảy, 30 Tháng 11 2013 07:11

Thông báo

Trung tâm ngoại ngữ & bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo chiêu sinh lớp tiếng anh nghe và nói LS 1074 lúc 07h30 - 09h00 thứ 7, CN, các bạn học viên có nhu cầu nâng cao tiếng anh thì vui lòng đến phòng giáo vụ để đăng ký.

Lưu ý : Khi đi đăng ký thì mang theo 3 hình 3* 4 và 1 giấy chứng minh nhân dân photo.

LH : 0906.721.705 ( A.Cường)

 
 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ANH NGHE VÀ NÓI LỚP LS1073

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ bảy, 30 Tháng 11 2013 07:08

Thông báo

Trung tâm ngoại ngữ & bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo chiêu sinh lớp tiếng anh nghe và nói LS lúc 16h00  - 17h30 thứ 7, CN, các bạn học viên có nhu cầu nâng cao tiếng anh thì vui lòng đến phòng giáo vụ để đăng ký.

Lưu ý : Khi đi đăng ký thì mang theo 3 hình 3* 4 và 1 giấy chứng minh nhân dân photo.

LH : 0906.721.705 ( A.Cường)

 
 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ANH NGHE VÀ NÓI LỚP LS1072

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ bảy, 30 Tháng 11 2013 07:05

Thông báo

Trung tâm ngoại ngữ & bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo chiêu sinh lớp tiếng anh nghe và nói LS 1072 lúc 14h30 - 16h00 thứ 7, CN, các bạn học viên có nhu cầu nâng cao tiếng anh thì vui lòng đến phòng giáo vụ để đăng ký.

Lưu ý : Khi đi đăng ký thì mang theo 3 hình 3* 4 và 1 giấy chứng minh nhân dân photo.

LH : 0906.721.705 ( A.Cường)

 
 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ANH NGHE VÀ NÓI LỚP LS1071

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ bảy, 30 Tháng 11 2013 07:03

Thông báo

Trung tâm ngoại ngữ & bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo chiêu sinh lớp tiếng anh nghe và nói LS 1071 lúc 07h30 - 09h00 thứ 3, 5, các bạn học viên có nhu cầu nâng cao tiếng anh thì vui lòng đến phòng giáo vụ để đăng ký.

Lưu ý : Khi đi đăng ký thì mang theo 3 hình 3* 4 và 1 giấy chứng minh nhân dân photo.

LH : 0906.721.705 ( A.Cường)

 
 

Trang 6 trong tổng số 17

You are here: Home Thông báo - Chiêu sinh
Green Blue Orange Back to Top