Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn
Thông báo - Chiêu sinh

Kết Quả thi TOEIC

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ bảy, 07 Tháng 9 2013 14:06

LIST OF PLACEMENT TEST
OR FULL NAME LC SCORE RC SCORE TOTAL TEL
1 Ngyễn Thị Thanh Tâm 5 25 53 265 290
2 Trần Thị Trúc Linh 8 40 25 125 165
3 Phạm Thị Thu Thoại 7 35 31 135 170
4 Ngô Thị Mỹ Duyên 4 20 37 185 205
5 Khổng Thị Cẩm Giang 3 15 47 235 250
6 Nguyễn Văn Phi 3 15 61 305 320
7 Phạm Đức Q. Lê T. Anh 2 10 66 330 340
8 Nguyễn Thị Thúy Phụng 4 20 27 135 155
9 Nguyễn Thị Khánh Ly 6 30 25 125 155
10 Phạm Văn Dũng 3 15 27 135 150
11 Nguyễn Thị Thu Hiền 3 15 27 135 150
12 Phạm Thị Mỹ Duyên 5 25 31 155 180
13 Huỳnh Thị Diễn 11 55 30 150 205
14 Hồ Thanh Diệt 5 25 29 145 170
15 Trần Thị Bích Vân 5 25 bài tô sai
16 Trương Thị Kiều Dên bài tô sai
17 Trịnh Thị Thúy Vi bài tô sai
18 Nguyễn Thị Ngọc bài tô sai
19 Dương Thị Ngọc Liên 1 5 bài tô sai
20 Chu Thị Yến bài tô sai
21 Nguyễn Trần Vân Anh 4 20 bài tô sai
22 Nguyễn Thanh Sang 6 30 45 225 255
23 Ngô Thị Thu Thủy 9 45 30 150 195
24 Huỳnh Mỹ Nga 2 25 33 165 190
25 Đỗ Thị Thiện 4 20 36 180 200
26 Mạch Tiểu Hồng 6 30 48 240 270
27 Nguyễn Thị Phương 5 25 45 225 250
28 Vũ Thị Xuyến 6 30 45 225 255
29
30
Ngày 24.08.2013
Giáo viên phụ trách

Đặng Thị Thu Dung

Những bạn được 250 điểm trở lên thì đạt kết qủa. 

Trang 17 trong tổng số 17

You are here: Home Thông báo - Chiêu sinh
Green Blue Orange Back to Top