Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Quy chế học viên

PDF.InEmail

QUY CHẾ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

(đính kèm Quyết định của thầy Nhuận Tâm ngày 10/05/2011)

CHƯƠNG I

HỌC VIÊN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CHÙA LÁ

Điều 1. Độ tuổi học viên

Trung tâm ngoại ngữ chùa Lá (sau đây gọi là Trung tâm hoặc TTNN) nhận ghi danh học đối với học viên từ 6 tuổi trở lên.

Điều 2. Nhiệm vụ của học viên

Học viên ghi danh học tại các điểm dạy của TTNN có những nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập, thực hành, dự kiểm tra do TTNN đề ra;

2. Kính trọng thầy, cô giáo; nhân viên của Trung tâm. Thực hiện đầy đủ nội quy của Trung tâm và các quy định của Quy chế này;

3. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Trung tâm;

4. Mang theo thẻ học viên do Trung tâm cấp hoặc thẻ sinh học sinh, sinh viên;

6. Học đúng lớp, đúng thời khóa biểu của lớp học mà học viên đã đăng ký;

7. Không cho người khác mượn thẻ học viên vào học tại Trung tâm.

Điều 3. Quyền lợi của học viên

1. Được học tập tai Trung tâm;

2. Được Trung tâm tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập của mình;

3. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của Trung tâm;

4. Trực tiếp hoặc thông qua điện thoại để góp ý về nội dung, phương pháp giảng dạy cũng như các hoạt động khác của Trung tâm;

5. Được dự kiểm tra cuối khóa nếu học hết chương trình và thực hiện đủ các yêu cầu về đánh giá kết quả học tập trong chương trình mà học viên đã học tại Trung tâm.

Điều 4.  Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học viên

1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học viên phải có văn hóa, phù hợp với  đạo đức và lối sống của lứa tuổi.

2. Trang phục của học viên phải lịch sự, sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và môi trường, thuận tiện cho việc học tập và hoạt động tại Trung tâm.

Điều 5. Các hành vi bị cấm đối với học viên

1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của giáo viên, học viên khác của Trung tâm;

2. Gian lận trong khi thi, kiểm tra;

3. Đánh bạc; vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, vũ khí, chất cháy nổ, các loại hóa chất độc hại, văn hóa phẩm đồi trụy;

4. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh ở nơi học và ở nơi công cộng;

5. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học;

6. Các hành vi vi phạm pháp luật khác.

CHƯƠNG II

ĐĂNG KÝ HỌC

Điều 6. Lựa chọn lớp học

1. Học viên có thể đăng ký vào học lớp Vỡ lòng hoặc lớp Sơ cấp tùy theo trình độ ngoại ngữ của mình. Nếu đạt yêu cầu ở bài kiểm tra cuối khóa, học viên được đăng ký học cấp lớp cao hơn trong cùng trình độ.

Điều 7. Hình thức ghi danh học

1. Học viên đăng ký học tại Trung tâm ngoại ngữ trực tiếp lên website: http://www.chualagovap.org.vn để tải hồ sơ đăng ký học về và nộp tại trung tâm.

2. Học viên phải qua bài kiểm tra đầu vào do Trung tâm cấp mới được đăng ký học tại Trung tâm.

Điều 8. Thủ tục ghi danh

1. Khi ghi danh học viên cần mang theo :

- Đơn đăng ký học;

- Thông tin học viên;

- Chứng minh nhân dân photo hoặc thẻ sinh viên (có công chứng);

- 2 tấm hình 3 x 4 và 1 tấm 2 x 3 (để làm thẻ học viên) .

2. Các bước ghi danh :

- Nộp kết quả đăng ký tại trung tâm ngoại ngữ;

- Nhận giấy đồng ý theo học của người phụ trách.

Điều 9. Chuyển đổi lớp học

1. Trung tâm chỉ chuyển lớp cho học viên trong cùng một khóa học. Sau khi đăng ký học, học viên không thể chuyển sang học khóa sau hoặc chuyển tên cho người khác học.

CHƯƠNG III

ĐÁNH GIÁ CUỐI KHÓA HỌC

Điều 10. Hình thức đánh giá

1. Kết quả học tập của mỗi khóa học sẽ được đánh giá suốt khóa học. Hình thức đánh giá do giáo viên phụ trách lớp tổ chức. Giáo viên sẽ hoàn tất công việc đánh giá khóa học khi kết thúc khóa;

2. Học viên nghỉ học quá 3 buổi mà không có phép thời gian mỗi môn học sẽ không được tham gia học tập tại Trung tâm.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 11. Khen thưởng

Học viên Trung tâm có thành tích trong học tập được khen thưởng theo quy định và được cấp học bổng.

Điều 12. Xử lý vi phạm

1. Học viên của Trung tâm vi phạm Quy chế này và Nội quy của Trung tâm trong quá trình học tập, rèn luyện, tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo, thông báo về nơi đăng học tập (đại học, cao đẳng...) và gia đình;

c) Buộc thôi học.

2. Hình thức xử lý học viên do Giám đốc Trung tâm quyết định.

BQL. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
 
(đã ký)
 
THÍCH NHUẬN TÂM
You are here: Home Giới thiệu TT Quy chế học viên
Green Blue Orange Back to Top