Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Hành hương tại An Giang và Bình Thuận

PDF.InEmail

Phat Di-lacNhằm tạo duyên lành cho phật tử và các em sinh viên tại Trung tâm ngoại ngữ & bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thin Nhơn chùa Lá - Gò Vấp có dịp tham quan, hành hương lễ Phật đầu Xuân 2015 tại TP. Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang từ ngày 06 đến ngày 08/03/2015 (ngày 16 đến 18 tháng Giêng năm Ất Mùi) và 02 huyn Hàm Tân, Tuy Phong tỉnh Bình Thutừ ngày 27 đến 29/03/2015 (nhằm ngày 08 đến 10/02 năm Ất Mùi). 

PIC 0258b

* Xem Video clip: Hành hương tại chùa Hang và Phật Lớn tỉnh An Giang. 

PIC 0279b

* Xem Video clip: Hành hương tại chùa Cổ Thạch, huyn Tuy Phong, tỉnh Bình Thun. 

PIC 0282b

* Xem Video clip: Hành hương tại dinh Thầy Thím, huyn Hàm Tân, tỉnh Bình Thun.

BQT 

You are here: Home Đời sống - Xã hội Hành hương tại An Giang và Bình Thuận
Green Blue Orange Back to Top