Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn
Thông báo - Chiêu sinh

THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÁNG 11 - 2018

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator2 Thứ bảy, 10 Tháng 11 2018 16:53

LỚP ANH VĂN CƠ BẢN.

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Câu Lạc Bộ Anh Văn

08h00 - 11h00

Thứ 7, CN

Sinh hoạt hàng tuần

Câu Lạc Bộ Hoa Văn

14h00 - 16h00

CHỦ NHẬT

Sinh hoạt hàng tuần

AVTN 1.13

13h00 - 14h30

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

AVTN 1.19

09h00 - 10h30

Thứ 7, CN

15/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

AVTN 1.21

13h00 - 14h30

Thứ 7, CN

02/12/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 100

07h15 - 09h15

Thứ 2, 4

26/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.01

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4

26/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.02

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4

26/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.03

16h15 - 17h45

Thứ 2, 4, 6

26/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.04

07h45 - 09h15

Thứ 3, 5

27/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.05

09h30 - 11h00

Thứ 3, 5

27/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ bản 1.06

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

27/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.07

16h15 - 17h45

Thứ 3, 5

27/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.08

08h00 - 11h00

Thứ 6

28/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.09

14h00 - 16h30

Thứ 6

28/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.10

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

13/08/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.16

07h30 - 09h00

Thứ 7, CN

29/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.18

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

29/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.19

08h00 - 10h00

Thứ 3, 5

27/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.20

19h30 - 21h00

Thứ 2, 4

26/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.22

19h00 - 21h00

Thứ 6

14/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.23

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

26/08/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.24

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

28/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản1.25

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

15/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.26

19h30 - 21h00

Thứ 2, 4

Đang chiêu sinh

Anh Văn Cơ Bản 1.27

19h00 - 21h00

Thứ 6

16/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.28

16h30 - 18h00

Thứ 7, CN

18/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.29

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

30/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh văn cơ bản đặc biệt 1

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4, 6

30/11/2108

Nhận thêm 10 học viên

Anh văn cơ bản đặc biệt 2

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

29/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

TIẾNG ANH GIAO TIẾP LS : Listening and Speaking  

 

LS 100

08h00 - 09h30

Thứ 2, 4, 6

24/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 101

07h30 - 09h00

Thứ 2, 4

24/09/2019

Nhận thêm 10 học viên

LS 102

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4

24/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 103

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4

24/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 104

16h30 - 18h00

Thứ 2, 4

24/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 105

07h30 - 09h00

Thứ 3, 5

25/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 106

09h30 - 11h00

Thứ 3, 5

25/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 107

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

25/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 108

16h30 - 18h00

Thứ 3, 5

25/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 109

08h00 - 11h00

Thứ 6

28/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 110

14h00 - 16h30

Thứ 6

28/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 111

19h00 - 21h00

Thứ 6

28/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 112

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

26/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 113

13h00 - 14h30

Thứ 2, 4, 6

30/03/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS114

13h00 - 14h30

Thứ 3, 5

29/03/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 115

19h30 – 21h00

Thứ 2, 4

27/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 116

19h30 – 21h00

Thứ 3, 5

26/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 117

19h30 – 21h00

Thứ 7, CN

28/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 118

16h30 - 18h00

Thứ 7, CN

28/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 119

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

28/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 120

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

26/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.21

14h30 - 16h00

Thứ 7, CN

28/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.22

19h30 - 21h00

Thứ 2, 4

14/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.23

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

15/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.24

19h30 - 21h00

Thứ 2, 4

14/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.25

19h00 - 21h00

Thứ 6

16/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

 

TOEIC Căn Bản 1

07h30 – 09h00

Thứ 2, 4,

26/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 400

09h30 – 11h00

Thứ 3, 5

27/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC Căn Bản 2

14h30 – 16h00

Thứ 2, 4

26/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 450

17h45 - 19h15

Thứ 3, 5

27/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 350

19h00 - 21h00

Thứ 6

28/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC căn bản 4

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4

06/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 400

19h30 -21h00

Thứ 7, CN

28/10/2018

Nhận thêm 10 học viên

Tiếng Đức Cơ Bản

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

22/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Tiếng Pháp Cơ Bản

19h30 - 21h00

Thứ 2, 4, 6

10/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

 CHIÊU SINH LỚP TIẾNG HOA

Hoa 1.08

14h30 – 16h00

Thứ 2, 4, 6

Đang chiêu sinh

Hoa 1.09

14h30 – 16h00

Thứ 3, 5

20/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.22

18h00 - 19h30

Thứ 2,4,6

26/10/2018

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.24

19h30-21h00

Thứ 7,CN

10/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.23

09h30-11h00

Thứ 3,5

30/10/2018

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.25

16h00-17h30

Thứ 2,4,6

31/10/2018

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.19

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4, 6

19/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.20

16h30 - 18h00

Thứ 7, CN

29/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.26

19h30 - 21h00

Thứ 2, 4

12/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.27

9h30 - 11h00

Thứ 2,4,6

19/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.28

16h30 - 18h00

Thứ 7, CN

18/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

TIẾNG HÀN VÀ TIẾNG NHẬT

Hàn 1.01

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

18/05/2018

Hàn 1.04

18h00 – 19h30

Thứ 3, 5

19/06/2018

Hàn 1.05

18h00 – 19h30

Thứ 7, CN

14/04/2018

Hàn 1.06

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

18/08/2018

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.07

16h00 - 17h30

Thứ 7, CN

28/07/2018

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.09

19h30 -21h00

Thứ 2, 4, 6

24/08/2018

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.00

16h00 - 17h30

Thứ 2, 4, 6

15/10/2018

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 111

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

09/10/2018

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.12

16h00 - 17h30

Thứ 7, CN

17/11/ 2018

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.13

19h30 - 21h00

Thứ 2,4,6

16/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.00

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4

21/05/2018

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.01

14h30 – 16h00

Thứ 3, 5

06/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.07

09h30 – 11h00

Thứ 2, 4, 6

05/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.08

09h30 – 11h00

Thứ 3, 5

06/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.14

07h30 - 09h00

Thứ 7, CN

16/06/2018

Nhật 1.15

16h00 - 17h30

Thứ 7, CN

28/07/2018

Đủ học viên

Nhật 1.16

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

07/08/2018

Đủ học viên

Nhật 1.17

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

09/09/2018

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.20

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

18/09/2018

Học tới bài 6

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.21

19h30 - 21h00

Thứ 2, 4

08/10/2018

Đủ học viên

Nhật 1.22

07h30 - 09h00

Thứ 7, CN

18/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.23

16h00 - 17h30

Thứ 7, CN

06/10/2018

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.24

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

17/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.25

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

22/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.26

20h00 - 21h30

Thứ 2, 4

14/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.27

16h30 - 18h00

Thứ 7, CN

17/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.28

07h30 - 09h00

Thứ 7, CN

18/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.29

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

24/11/2018

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.30

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

06/12/2018

Nhận thêm 10 học viên

AVCB : Anh Văn Cơ Bản

LS : Listening and Speaking ( Tiếng anh giao tiếp nghe và nói)

AVTN : Anh Văn Thiếu Nhi

Lưu Ý : Các bạn học viên theo dõi lịch chiêu sinh trên wedsite trung tâm và đến trực tiếp phòng giáo vụ đăng ký. Khi đi đăng ký mang theo 3 hình thẻ 3*4 và 1 tấm chứng minh nhân dân photo ( không cần công chứng)

 

 

Thông báo tuyển giáo viên và tình nguyện viên tại trung tâm.

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ ba, 29 Tháng 8 2017 17:21

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Nhằm chắp cánh ước mơ cho các em Học sinh - Sinh viên nghèo hiếu học, không có điều kiện học tập ngoại ngữ, nay trung tâm Ngoại Ngữ & BDVH miễn phí Thiện Nhơn - Chùa Lá Gò Vấp có thông báo gửi đến tất cả các giáo viên và sinh viên của các trường Đại Học - Cao Đẳng có lòng hảo tâm hãy đóng góp một phần công sức của mình vào việc giảng dạy cho các em HS - SV ở đây, để việc học của các em không bị gián đoạn.

hiện tại số lượng học viên đến học ở trung tâm ngày càng gia tăng trong khi đội ngũ giảng viên của trung tâm có giới hạn, nên rất mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các giáo viên & sinh viên gần xa chung tay vì sự nghiệp phát triển tương lai của thế hệ con em mình.

Quý thầy cô & các bạn sinh viên có lòng hảo tâm có thể đăng ký trực tiếp giảng dạy & làm trợ giảng cho một trong số các lớp sau: Anh-Hoa-Nhật-Pháp-Hàn-Đức với các khoảng thời gian linh hoạt, được chia ra thành 3 buổi chính như sau:

                                                +Buổi sáng: 7h30-9h, 10h-11h30

                                                +Buổi chiều: 14h30-16h, 16h-17h30

                                                +Buổi tối: 17h30-19h, 19h30-21h

Tùy theo thời gian làm việc & học tập của quý thầy cô & các bạn sinh viên mà thầy cô & các bạn có thể nhận phụ trách lớp học tại chùa có khung giờ hợp với thời gian rảnh rỗi của mình để việc làm, việc học cũng như việc dạy thiện nguyện được song hành một cách thuận lợi, viên thành.

Rất mong nhận được sự chung tay góp sức của quý thầy cô giáo & các bạn sinh viên gần xa.

Thông tin chi tiết hoặc thắc mắc về việc đăng ký dạy thiện nguyện & trợ giảng xin vui lòng liên hệ cho đại diện văn phòng trung tâm Chùa Lá qua số điện thoại: 090 6721 705  (gặp Chú Cường) hoặc gởi thong tin về email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Xin trân trọng cảm ơn!                      

                                                                        TP. Hồ Chí Minh , ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

                                                                                    Đại diện văn phòng trung tâm

Một số hình ảnh hoạt động tại Trung Tâm

21175410 1454109344643197 2072229881 n

21175602 1454109311309867 2035153137 n

 

21175709 1454109364643195 561862883 n

21208322 1454109451309853 1940680990 n

21208983 1454109427976522 1180889025 n

21209140 1454109404643191 592631584 n

21208961 1454109471309851 383626738 n

 

21100635 1449796311741167 1191792192 n

21175094 1454077631313035 168220833 n

21175173 1454077734646358 2116184604 n

21175728 1454076607979804 1196619174 n

21175838 1454077611313037 943586870 n

21208727 1454077704646361 601090722 n

21209009 1454077547979710 1125390239 n

21209050 1454077504646381 1517935616 n

                                                                                                

 
 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÁNG 11 - 2017

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ bảy, 29 Tháng 7 2017 08:03

 

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Câu Lạc Bộ Anh Văn

08h00 - 11h00

Thứ 7, CN

Sinh hoạt hàng tuần

Câu Lạc Bộ Hoa Văn 

14h00 - 16h00

 CN

    Sinh hoạt hàng tuần

AVTN 1.13

13h00 - 14h30

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

Anh Văn Cơ Bản 100

07h45 - 09h15

Thứ 2, 4

18/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.01

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4

23/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.02

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4

18/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.03

16h15 - 17h45

Thứ 2, 4, 6

24/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.04

07h45 - 09h15

Thứ 3, 5

24/10/2107

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.05

09h30 - 11h00

Thứ 3, 5

26/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ bản 1.06

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

19/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.07

16h15 - 17h45

Thứ 3, 5

26/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.08

08h00 - 11h00

Thứ 6

27/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.09

14h00 - 16h30

Thứ 6

20/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.10

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

09/ 10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.11

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

29/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 100

08h00 - 09h30

Thứ 2, 4, 6

24/07/2017

Nhận học viên

 

LS 117

07h30 - 09h00

Thứ 2, 4

24/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 118

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4

24/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 119

14h30 - 16h00

Th

 

ứ 2, 4

24/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 120

16h30 - 18h00

Thứ 2, 4

24/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 121

07h30 - 09h00

Thứ 3, 5

25/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 122

09h30 - 11h00

Thứ 3, 5

25/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 123

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

25/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 124

16h30 - 18h00

Thứ 3, 5

25/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 125

08h00 - 11h00

Thứ 6

28/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 127

14h00 - 16h30

Thứ 6

28/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 128

19h00 - 21h00

Thứ 6

28/07/2017

Nhận học viên

LS 129

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

24/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS131

13h00 - 14h30

Thứ 2, 4, 6

21/06/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS132

13h00 - 14h30

Thứ 3, 5

22/06/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 133

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4

05/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 134

14h00 - 16h00

Thứ 2, 4

24/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 135

09h30 - 11h00

Thứ 3, 5

25/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 136

14h00 - 16h00

Thứ 3, 5

25/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 137

16h30 - 18h00

Thứ 3, 5

25/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.38

16h00 - 17h30

Thứ 2, 4

24/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.39

16h00 - 17h30

Thứ 3, 5

25/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.40

14h30 - 16h00

Thứ 7, CN

12/08/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.41

16h00 - 17h30

Thứ 7, CN

12/08/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.42

13h00 - 14h30

Thứ 2, 4

14/08/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.43

13h00 - 14h30

Thứ 3, 5

15/08/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS1.44

13h00 - 16h00

Thứ 6

18/08/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.45

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

08/08/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.46

16h00 - 17h30

Thứ 2, 4

28/08/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.47

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

26/08/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.48

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

07/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.49

19h00 - 21h00

Thứ 6

27/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

LS 150

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

07/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC căn bản  2

9h30 – 11h00

Thứ 3, 5

13/06/2017

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC cấp tốc 1

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4, 6

17/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC cấp tốc 2

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4, 6

17/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC  cấp tốc 3

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

18/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC căn bản

09h00 - 10h30

Thứ 3, 5

05/09/2017

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC cấp tốc

19h00 - 21h00

Thứ 6

06/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 400

09h30 - 11h00

Thứ 3, 5

16/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

 

 

 

 

Hàn 1.10

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

17/06/2017

Đủ học viên

Hàn 1.11

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

09/07/2017

 

Hàn 1.12

16h00 - 17h30

Thứ 2, 4, 6

21/08/2017

 

Hàn 1.13

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

09/11/2017

Hàn 1.14

16h30 - 18h00

Thứ 2, 4, 6

03/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.15

13h00 - 14h30

Thứ 7, CN

11/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.16

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

25/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.17

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

24/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hàn Sơ Cấp 2

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

Nhận học viên

22/05/2017

 

Hoa 1.21

16h00 - 18h00

Thứ 3, 5

28/09/2017

Nhận 10 học viên

Hoa 1.22

9h30 - 11h00

Thứ 2, 4, 6

29/09/2017

Nhận 10 học viên

Hoa 1.23

16h00 - 17h30

Thứ 2, 4, 6

27/09/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.24

18h00  - 19h30

Thứ 2, 4, 6

22/09/2017

Đủ học viên

Hoa cấp tốc nghe và nói

20h00 - 21h30

Thứ 2, 4, 6

11/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.26

07h30 - 09h00

Thứ 3, 5

10/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

 

Hoa 1.27

14h00 - 15h30

Thứ 3, 5

10/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.28

14h00 - 15h30

Thứ 2, 4, 6

11/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.29

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

28/10/2017

 

Hoa 1.30

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

13/11/2017

Nhận  thêm 10 học viên

Hoa 2.25

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

02/03/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 2.10

16h00 - 17h30

Thứ 2, 4, 6

Hết bài 15 BOYA

31/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

Hoa Trung Cấp

HSK4

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

31/07/2017

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.23

09h00 - 10h30

Thứ 7, CN

16/07/2017

 

Nhật 1.24

19h30 - 21h00

Thứ 2,4

21/08/2017

Đủ học viên

Nhật 1.25

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4

02/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.26

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

19/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.27

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

14/09/2017

Đủ học viên

Nhật 1.28

16h00 - 17h30

Thứ 7, CN

16/09/2017

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.29

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

07/09/2017

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.30

07h30 - 09h00

Thứ 7, CN

15/10/2017

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.31

09h00 - 10h30

Thứ 7, CN

05/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.32

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

09/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.33

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

25/11/2017

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 2.06

16h00 - 17h30

Thứ 7, CN

Học bài 25 Minano Nihongo

22/07/2017

Nhận thêm  học viên

Tiếng Đức Cơ Bản

19h30 – 21h00

Thứ 3, 5

22/08/2017

 

 Tiếng Pháp Cơ Bản 100

19h30 – 21h00

Thứ 2,4,6

24/07/2017

 

AVCB : Anh Văn Cơ Bản

LS : Listening and Speaking ( Tiếng anh giao tiếp nghe và nói)

AVTN : Anh Văn Thiếu Nhi

Lưu Ý : Các bạn học viên theo dõi lịch chiêu sinh trên wedsite trung tâm và đến trực tiếp phòng giáo vụ đăng ký. Khi đi đăng ký mang theo 3 hình thẻ 3*4 và 1 tấm chứng minh nhân dân photo ( không cần công chứng)

 

 
 

Thông báo nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ bảy, 24 Tháng 12 2016 15:53

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ & BDVH MIỄN PHÍ

THIỆN NHƠN - CHÙA LÁ - GÒ VẤP

_________________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh

______________________

 

           Số: . . . .  /TB-TTNNMP                          Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng  12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2017

Căn cứ kế hoạch học tập của Trung tâm năm 2016- 2017.

 Ban Điều hành Trung tâm Ngoại ngữ & BDVH miễn phí Thiện Nhơn - Chùa Lá Gò Vấp thông báo đến toàn thể giảng viên và học viên của Trung tâm về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2017 cụ thể như sau:

  1. I.1.Nghỉ Tết Dương lịch

Toàn thể giảng viên, học viên của Trung tâm được nghỉ Tết Dương lịch vào thứ 7 ngày 31/12/2016 đến hết ngày thứ 2 ngày 02 tháng 01 năm 2017.

Thứ 3 ngày 03/01/2017  trung tâm hoạt động lại bình thường.

  1. I.2.Nghỉ Tết Nguyên Đán

Thời gian nghỉ Tết của giảng viên và học viên tại Trung tâm được bố trí nghỉ từ thứ bảy ngày 14 tháng 01 năm 2017 (nhằm ngày 17 tháng 12 âm lịch), đến chủ nhật ngày 12 tháng 02 năm 2017 (nhằm ngày 16 tháng 01 âm lịch).

Từ thứ hai ngày 13 tháng 02 năm 2017 (ngày 17 tháng 01 âm lịch) tất cả các hoạt động giảng dạy của giáo viên và học viên tại Trung tâm được trở lại bình thường theo kế hoạch của năm học.Toàn thể giảng viên và học viên của Trung tâm thực hiện đúng theo thông báo này.

Ngày 10/02/2017 Dương Lịch  các bạn  đăng ký học bình thường tại phòng giáo vụ.

 

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ & BDVH MIỄN PHÍ

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

 

 

 

 

Thích Nhuận Tâm

 
 

THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN VÀ SINH VIÊN LÀM TRỢ GIẢNG.

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ ba, 05 Tháng 4 2016 11:43

Nhằm chắp cánh ước mơ cho các em Học sinh - Sinh viên nghèo hiếu học, không có điều kiện học tập ngoại ngữ, nay trung tâm Ngoại Ngữ & BDVH miễn phí Thiện Nhơn - Chùa Lá Gò Vấp có thông báo gửi đến tất cả các giáo viên và sinh viên của các trường Đại Học - Cao Đẳng có lòng hảo tâm hãy đóng góp một phần công sức của mình vào việc giảng dạy cho các em HS - SV ở đây, để việc học của các em không bị gián đoạn.

hiện tại số lượng học viên đến học ở trung tâm ngày càng gia tăng trong khi đội ngũ giảng viên của trung tâm có giới hạn, nên rất mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các giáo viên & sinh viên gần xa chung tay vì sự nghiệp phát triển tương lai của thế hệ con em mình.

Quý thầy cô & các bạn sinh viên có lòng hảo tâm có thể đăng ký trực tiếp giảng dạy & làm trợ giảng cho một trong số các lớp sau: Anh-Hoa-Nhật-Pháp-Hàn-Đức với các khoảng thời gian linh hoạt, được chia ra thành 3 buổi chính như sau:

                                                +Buổi sáng: 7h30-9h, 10h-11h30

                                                +Buổi chiều: 14h30-16h, 16h-17h30

                                                +Buổi tối: 17h30-19h, 19h30-21h

Tùy theo thời gian làm việc & học tập của quý thầy cô & các bạn sinh viên mà thầy cô & các bạn có thể nhận phụ trách lớp học tại chùa có khung giờ hợp với thời gian rảnh rỗi của mình để việc làm, việc học cũng như việc dạy thiện nguyện được song hành một cách thuận lợi, viên thành.

Rất mong nhận được sự chung tay góp sức của quý thầy cô giáo & các bạn sinh viên gần xa.

Thông tin chi tiết hoặc thắc mắc về việc đăng ký dạy thiện nguyện & trợ giảng xin vui lòng liên hệ cho đại diện văn phòng trung tâm Chùa Lá qua số điện thoại: 090 6721 705  (gặp anh Cường)

Xin trân trọng cảm ơn!                      

                                                                       Một số hình ảnh hoạt động của trung tâm!

12688163 211770552510126 4615481501131340202 n

12308321 191196497890801 2058362927113038879 n

image-f5decd06656f8d4da875965fc22cc142023ddde9ab95c19a7df4e841808e54e1-V

 

 
 

Trang 1 trong tổng số 17

You are here: Home Thông báo - Chiêu sinh
Green Blue Orange Back to Top