Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn
Developed by JoomVision.com
Thông báo - Chiêu sinh

Thông báo chiêu sinh lớp ( HOA, HÀN, NHẬT tháng 9,10/2020

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator2 Thứ năm, 17 Tháng 9 2020 11:53

CHIÊU SINH TIẾNG HOA

Hoa 1.50

07h30 - 09h00

Thứ 2, 4, 6

15/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.51

07h30 - 09h00

Thứ 3, 5

14/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.53

16h00 - 17h30

Thứ 3, 5

15/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.54

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

22/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.55

18h00 – 19h30

Thứ 7, CN

11/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.56

09h30 - 11h00

Thứ 3, 5

22/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.57

09h30 – 11h00

Thứ 7, CN

11/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.46

14h30 – 16h00

Thứ 7, CN

11/10/2020

Nhận thêm học viên

Hoa 1.66

19h30 – 21h00

Thứ 2, 4, 6

02/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.65

18h00 – 19h30

Thứ 2, 4, 6

02/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.62

16h30 – 18h00

Thứ 7, CN

11/10/2020

Nhận thêm học viên

TIẾNG HÀN VÀ TIẾNG NHẬT

Hàn 1.16

09h00 - 10h30

Thứ 7, CN

19/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.17

16h30 – 18h00

Thứ 7, CN

11/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.18

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

11/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.19

19h30 – 21h00

Thứ 7, CN

11//10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.20

16h30 – 18h00

Thứ 2, 4, 6

16/10/2020

Nhận thêm 10

học viên

Hàn 1.21

18h00 - 19h30

Thứ 2,4,6

30/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.22

19h30 – 21h00

Thứ 2,4,6

16/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.23

16h00 – 17h30

Thứ 3, 5

29/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.15

19h30 – 21h00

Thứ 3, 5

08/10/2020

Đủ học viên

Hàn 1.01

07h30 - 09h00

Thứ 7, CN

11/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.00

07h30 - 09h00

Thứ 7, CN

18/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.01

09h00 – 10h30

Thứ 7, CN

18/10/2020

Đủ học viên

Nhật 1.21

16h30 – 18h00

Thứ 7, CN

19/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.16

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

19/09/2020

Nhận thêm 10

học viên

Nhật 1.04

14h30 – 16h00

Thứ 2,4,6

30/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.05

16h30 – 18h00

Thứ 2, 4,6

30/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.06

18h00 – 19h30

Thứ 2, 4, 6

25/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.10

14h30 – 16h00

Thứ 3, 5

22/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.11

16h30 – 18h00

Thứ 3, 5

21/07/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.14

19h30 - 21h00

Thứ 2, 4

07/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.18

08h00 - 9h30

Thứ 2, 4, 6

16/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.19

08h00 - 09h30

Thứ 3, 5

22/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.22

14h30 - 16h00

Thứ 7, CN

11/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.23

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

11/10/ 2020

Nhận thêm 10 học viên

AVCB : Anh Văn Cơ Bản

LS : Listening and Speaking ( Tiếng anh giao tiếp nghe và nói)

AVTN : Anh Văn Thiếu Nhi

Lưu Ý : Các bạn học viên theo dõi lịch chiêu sinh trên wedsite trung tâm và đến trực tiếp phòng giáo vụ đăng ký. Khi đi đăng ký mang theo 2 hình thẻ 3*4 và 1 tấm chứng minh nhân dân photo ( không cần công chứng)

Thời gian làm việc từ 08h sáng tới 20h tối tất cả các ngày trong tuần ( kể cả thứ 7, CN).

Liên hệ: 0906.721.705 ( Zalo), 0908.74.73.04( Chú Cường)

 

Thông báo chiêu sinh lớp ( TOEIC, ĐỨC, PHÁP) tháng 9,10/2020

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator2 Thứ năm, 17 Tháng 9 2020 11:52

TOEIC 400

08h00 – 09h30

Thứ 2, 4,6

25/09/2020

Nhận thêm 10

học viên

TOEIC 400

09h30 – 11h00

Thứ 2, 4,6

25/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 400

09h30 – 11h00

Thứ 3, 5

29/09/2020

Nhận thêm 10

học viên

TOEIC 400

14h30 – 16h00

Thứ 2, 4, 6

30/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 400

16h30 – 18h00

Thứ 2, 4, 6

28/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 400

14h30 – 16h00

Thứ 3, 5

29/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 450

19h00 – 21h30

Thứ 6

16/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 400

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

20/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Tiếng Đức Cơ Bản

18h00 – 19h30

Thứ 7, CN

27/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Tiếng Pháp Cơ Bản

18h00 – 19h30

Thứ 7, CN

27/09/2020

 
 

Thông báo chiêu sinh lớp Anh Văn Cơ Bản và Tiếng Anh Giao Tiếp Tháng 9,10/2020

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator2 Thứ năm, 17 Tháng 9 2020 11:51

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Câu Lạc Bộ Anh Văn

09h00 - 12h00

Thứ 7, CN

Sinh hoạt hàng tuần

Câu Lạc Bộ Hoa Văn

14h00 - 16h00

CHỦ NHẬT

Sinh hoạt hàng tuần

Thiết Kế Đồ Họa Cơ Bản

18h00 -19h30

Thứ 3, 5

10/09/2020

AVTN 1.3

07h30 – 09h00

Thứ 7, CN

20/09/2020

AVTN 1.31

10h30 – 12h00

Thứ 7, CN

20/09/2020

AVTN 4.5

13h00 – 14h30

Thứ 7, CN

27/09/2020

AVTN 6.7

13h00 – 14h30

Thứ 7, CN

27/07/2020

Anh Văn Cơ Bản 100

07h45 - 09h15

Thứ 2, 4

21/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 101

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4,6

21/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 102

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4

02/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 103

16h15 - 17h45

Thứ 2, 4, 6

02/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 104

07h45 - 09h15

Thứ 3, 5

22/09/2020

 

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 105

09h30 - 11h00

Thứ 3, 5

01/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ bản 1.06

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

01/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 107

16h15 - 17h45

Thứ 3, 5

22/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 108

08h00 - 11h00

Thứ 6

02/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 109

14h00 - 16h30

Thứ 6

02/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.1

07h30 - 09h00

Thứ 7, CN

04/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.10

18h00 – 19h30

Thứ 7, CN

27/09/2020

Nhận thêm học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.11

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

27/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.12

16h30 - 18h00

Thứ 7, CN

04/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.13

07h30 – 09h00

Thứ 7, CN

04/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.14

19h30 - 21h00

Thứ 2, 4

21/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.15

18h00 – 19h30

Thứ 2,4,6

21/10/2020

Anh Văn Cơ Bản 1.18

18h00 - 19h30

Thứ 3,5

10/09/2020

Nhận thêm học viên

Anh Văn Cơ Bản Đặc Biệt

9h30- 11h00

Thứ 6

09/10/2020

NHận thêm 10 học viên

TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LS:Listening anh Speaking

LS 100

08h00 - 09h30

Thứ 2, 4, 6

09/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 101

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4

09/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 102

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4

09/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 103

16h30 - 18h00

Thứ 2, 4

09/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 104

07h30 - 09h00

Thứ 3, 5

22/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 105

09h00 - 10h30

Thứ 3, 5

22/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 106

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

08/10/2020

Nhận them 10 học viên

LS 107

16h30 - 18h00

Thứ 3, 5

22/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 109

19h30 – 21h00

Thứ 3, 5

15/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 110

14h00 - 16h30

Thứ 6

16/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 111

19h00 - 21h00

Thứ 6

16/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 112

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

10/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 115

19h30 – 21h00

Thứ 2, 4

28/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 117

19h30 – 21h00

Thứ 7, CN

18/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 118

16h30 - 18h00

Thứ 7, CN

04/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 119

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

11/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.21

14h30 - 16h00

Thứ 7, CN

04/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

 
 

Thông báo tuyển giáo viên và tình nguyện viên tại trung tâm.

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ ba, 29 Tháng 8 2017 17:21

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Nhằm chắp cánh ước mơ cho các em Học sinh - Sinh viên nghèo hiếu học, không có điều kiện học tập ngoại ngữ, nay trung tâm Ngoại Ngữ & BDVH miễn phí Thiện Nhơn - Chùa Lá Gò Vấp có thông báo gửi đến tất cả các giáo viên và sinh viên của các trường Đại Học - Cao Đẳng có lòng hảo tâm hãy đóng góp một phần công sức của mình vào việc giảng dạy cho các em HS - SV ở đây, để việc học của các em không bị gián đoạn.

hiện tại số lượng học viên đến học ở trung tâm ngày càng gia tăng trong khi đội ngũ giảng viên của trung tâm có giới hạn, nên rất mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các giáo viên & sinh viên gần xa chung tay vì sự nghiệp phát triển tương lai của thế hệ con em mình.

Quý thầy cô & các bạn sinh viên có lòng hảo tâm có thể đăng ký trực tiếp giảng dạy & làm trợ giảng cho một trong số các lớp sau: Anh-Hoa-Nhật-Pháp-Hàn-Đức với các khoảng thời gian linh hoạt, được chia ra thành 3 buổi chính như sau:

                                                +Buổi sáng: 7h30-9h, 10h-11h30

                                                +Buổi chiều: 14h30-16h, 16h-17h30

                                                +Buổi tối: 17h30-19h, 19h30-21h

Tùy theo thời gian làm việc & học tập của quý thầy cô & các bạn sinh viên mà thầy cô & các bạn có thể nhận phụ trách lớp học tại chùa có khung giờ hợp với thời gian rảnh rỗi của mình để việc làm, việc học cũng như việc dạy thiện nguyện được song hành một cách thuận lợi, viên thành.

Rất mong nhận được sự chung tay góp sức của quý thầy cô giáo & các bạn sinh viên gần xa.

Thông tin chi tiết hoặc thắc mắc về việc đăng ký dạy thiện nguyện & trợ giảng xin vui lòng liên hệ cho đại diện văn phòng trung tâm Chùa Lá qua số điện thoại: 090 6721 705  (gặp Chú Cường) hoặc gởi thong tin về email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Xin trân trọng cảm ơn!                      

                                                                        TP. Hồ Chí Minh , ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

                                                                                    Đại diện văn phòng trung tâm

Một số hình ảnh hoạt động tại Trung Tâm

21175410 1454109344643197 2072229881 n

21175602 1454109311309867 2035153137 n

 

21175709 1454109364643195 561862883 n

21208322 1454109451309853 1940680990 n

21208983 1454109427976522 1180889025 n

21209140 1454109404643191 592631584 n

21208961 1454109471309851 383626738 n

 

21100635 1449796311741167 1191792192 n

21175094 1454077631313035 168220833 n

21175173 1454077734646358 2116184604 n

21175728 1454076607979804 1196619174 n

21175838 1454077611313037 943586870 n

21208727 1454077704646361 601090722 n

21209009 1454077547979710 1125390239 n

21209050 1454077504646381 1517935616 n

                                                                                                

 
 

Thông báo nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán

PDF.InEmail

Viết bởi Quản trị viên Thứ bảy, 24 Tháng 12 2016 15:53

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ & BDVH MIỄN PHÍ

THIỆN NHƠN - CHÙA LÁ - GÒ VẤP

_________________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh

______________________

 

           Số: . . . .  /TB-TTNNMP                          Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng  12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2017

Căn cứ kế hoạch học tập của Trung tâm năm 2016- 2017.

 Ban Điều hành Trung tâm Ngoại ngữ & BDVH miễn phí Thiện Nhơn - Chùa Lá Gò Vấp thông báo đến toàn thể giảng viên và học viên của Trung tâm về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2017 cụ thể như sau:

  1. I.1.Nghỉ Tết Dương lịch

Toàn thể giảng viên, học viên của Trung tâm được nghỉ Tết Dương lịch vào thứ 7 ngày 31/12/2016 đến hết ngày thứ 2 ngày 02 tháng 01 năm 2017.

Thứ 3 ngày 03/01/2017  trung tâm hoạt động lại bình thường.

  1. I.2.Nghỉ Tết Nguyên Đán

Thời gian nghỉ Tết của giảng viên và học viên tại Trung tâm được bố trí nghỉ từ thứ bảy ngày 14 tháng 01 năm 2017 (nhằm ngày 17 tháng 12 âm lịch), đến chủ nhật ngày 12 tháng 02 năm 2017 (nhằm ngày 16 tháng 01 âm lịch).

Từ thứ hai ngày 13 tháng 02 năm 2017 (ngày 17 tháng 01 âm lịch) tất cả các hoạt động giảng dạy của giáo viên và học viên tại Trung tâm được trở lại bình thường theo kế hoạch của năm học.Toàn thể giảng viên và học viên của Trung tâm thực hiện đúng theo thông báo này.

Ngày 10/02/2017 Dương Lịch  các bạn  đăng ký học bình thường tại phòng giáo vụ.

 

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ & BDVH MIỄN PHÍ

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

 

 

 

 

Thích Nhuận Tâm

 
 

Trang 1 trong tổng số 17

You are here: Home Thông báo - Chiêu sinh
Green Blue Orange Back to Top