Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Thông báo chiêu sinh lớp ( HOA, HÀN, NHẬT tháng 9,10/2020

PDF.InEmail

CHIÊU SINH TIẾNG HOA

Hoa 1.50

07h30 - 09h00

Thứ 2, 4, 6

15/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.51

07h30 - 09h00

Thứ 3, 5

14/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.53

16h00 - 17h30

Thứ 3, 5

15/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.54

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

22/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.55

18h00 – 19h30

Thứ 7, CN

17/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.56

09h30 - 11h00

Thứ 3, 5

22/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.57

09h30 – 11h00

Thứ 7, CN

11/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.46

14h30 – 16h00

Thứ 7, CN

26/09/2020

Nhận thêm học viên

Hoa 1.66

19h30 – 21h00

Thứ 2, 4, 6

19/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.65

18h00 – 19h30

Thứ 2, 4, 6

09/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.62

16h30 – 18h00

Thứ 7, CN

26/09/2020

Nhận thêm học viên

TIẾNG HÀN VÀ TIẾNG NHẬT

Hàn 1.16

09h00 - 10h30

Thứ 7, CN

04/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.17

16h30 – 18h00

Thứ 7, CN

11/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.18

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

11/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.19

19h30 – 21h00

Thứ 7, CN

11/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.20

16h30 – 18h00

Thứ 2, 4, 6

16/10/2020

Nhận thêm 10

học viên

Hàn 1.21

18h00 - 19h30

Thứ 2,4,6

30/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.22

19h30 – 21h00

Thứ 2,4,6

16/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.23

16h00 – 17h30

Thứ 3, 5

29/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.15

19h30 – 21h00

Thứ 3, 5

08/10/2020

Đủ học viên

Hàn 1.01

07h30 - 09h00

Thứ 7, CN

11/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.00

07h30 - 09h00

Thứ 7, CN

18/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.01

09h00 – 10h30

Thứ 7, CN

18/10/2020

Đủ học viên

Nhật 1.21

16h30 – 18h00

Thứ 7, CN

19/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.16

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

19/09/2020

Nhận thêm 10

học viên

Nhật 1.04

14h30 – 16h00

Thứ 2,4,6

30/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.05

16h30 – 18h00

Thứ 2, 4,6

30/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.06

18h00 – 19h30

Thứ 2, 4, 6

25/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.10

14h30 – 16h00

Thứ 3, 5

22/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.11

16h30 – 18h00

Thứ 3, 5

21/07/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.14

19h30 - 21h00

Thứ 2, 4

07/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.18

08h00 - 9h30

Thứ 2, 4, 6

16/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.19

08h00 - 09h30

Thứ 3, 5

22/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.22

14h30 - 16h00

Thứ 7, CN

11/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.23

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

11/10/ 2020

Nhận thêm 10 học viên

AVCB : Anh Văn Cơ Bản

LS : Listening and Speaking ( Tiếng anh giao tiếp nghe và nói)

AVTN : Anh Văn Thiếu Nhi

Lưu Ý : Các bạn học viên theo dõi lịch chiêu sinh trên wedsite trung tâm và đến trực tiếp phòng giáo vụ đăng ký. Khi đi đăng ký mang theo 2 hình thẻ 3*4 và 1 tấm chứng minh nhân dân photo ( không cần công chứng)

Thời gian làm việc từ 08h sáng tới 20h tối tất cả các ngày trong tuần ( kể cả thứ 7, CN).

Liên hệ: 0906.721.705 ( Zalo), 0908.74.73.04( Chú Cường)

You are here: Home Thông báo - Chiêu sinh Thông báo chiêu sinh lớp ( HOA, HÀN, NHẬT tháng 9,10/2020
Green Blue Orange Back to Top