Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Thông báo chiêu sinh lớp ( TOEIC, ĐỨC, PHÁP) tháng 9,10/2020

PDF.InEmail

TOEIC 400

08h00 – 10h00

Thứ 2, 4,6

28/09/2020

Nhận thêm 10

học viên

TOEIC 400

08h00 - 10h00

Thứ 2, 4,6

28/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 400

09h30 – 11h00

Thứ 3, 5

29/09/2020

Nhận thêm 10

học viên

TOEIC 400

14h00– 16h00

Thứ 2, 4, 6

07/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 400

14h00– 16h00

Thứ 2, 4, 6

07/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 400

14h00 – 16h00

Thứ 3, 5

01/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 450

19h00 – 21h30

Thứ 6

16/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 400

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

26/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Tiếng Đức Cơ Bản

18h00 – 19h30

Thứ 7, CN

25/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Tiếng Pháp Cơ Bản

18h00 – 19h30

Thứ 7, CN

04/10/2020

You are here: Home Thông báo - Chiêu sinh Thông báo chiêu sinh lớp ( TOEIC, ĐỨC, PHÁP) tháng 9,10/2020
Green Blue Orange Back to Top