Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Thông báo chiêu sinh lớp Anh Văn Cơ Bản và Tiếng Anh Giao Tiếp Tháng 9,10/2020

PDF.InEmail

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Câu Lạc Bộ Anh Văn

09h00 - 12h00

Thứ 7, CN

Sinh hoạt hàng tuần

Câu Lạc Bộ Hoa Văn

14h00 - 16h00

CHỦ NHẬT

Sinh hoạt hàng tuần

Thiết Kế Đồ Họa Cơ Bản

18h00 -19h30

Thứ 3, 5

10/09/2020

AVTN 1.3

07h30 – 09h00

Thứ 7, CN

26/09/2020

AVTN 1.31

10h30 – 12h00

Thứ 7, CN

26/09/2020

AVTN 4.5

13h00 – 14h30

Thứ 7, CN

27/09/2020

AVTN 6.7

13h00 – 14h30

Thứ 7, CN

27/07/2020

Anh Văn Cơ Bản 100

07h45 - 09h15

Thứ 2, 4

21/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 101

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4,6

21/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 102

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4

19/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 103

16h15 - 17h45

Thứ 2, 4, 6

19/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 104

07h45 - 09h15

Thứ 3, 5

22/09/2020

 

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 105

09h30 - 11h00

Thứ 3, 5

01/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ bản 1.06

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

01/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 107

16h15 - 17h45

Thứ 3, 5

22/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 108

08h00 - 11h00

Thứ 6

02/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 109

14h00 - 16h30

Thứ 6

09/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.1

07h30 - 09h00

Thứ 7, CN

27/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.10

18h00 – 19h30

Thứ 7, CN

26/09/2020

Nhận thêm học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.11

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

26/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.12

16h30 - 18h00

Thứ 7, CN

26/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.13

07h30 – 09h00

Thứ 7, CN

27/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.14

19h30 - 21h00

Thứ 2, 4

21/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.15

18h00 – 19h30

Thứ 2,4,6

21/10/2020

Anh Văn Cơ Bản 1.18

18h00 - 19h30

Thứ 3,5

10/09/2020

Nhận thêm học viên

Anh Văn Cơ Bản Đặc Biệt

9h30- 11h00

Thứ 6

09/10/2020

NHận thêm 10 học viên

TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LS:Listening anh Speaking

LS 100

08h00 - 09h30

Thứ 2, 4, 6

09/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 101

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4

09/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 102

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4

09/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 103

16h30 - 18h00

Thứ 2, 4

09/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 104

07h30 - 09h00

Thứ 3, 5

22/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 105

09h00 - 10h30

Thứ 3, 5

22/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 106

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

08/10/2020

Nhận them 10 học viên

LS 107

16h30 - 18h00

Thứ 3, 5

22/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 109

19h30 – 21h00

Thứ 3, 5

13/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 110

14h00 - 16h30

Thứ 6

16/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 111

19h00 - 21h00

Thứ 6

16/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 112

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

10/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 115

19h30 – 21h00

Thứ 2, 4

28/10/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 117

19h30 – 21h00

Thứ 7, CN

26/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 118

16h30 - 18h00

Thứ 7, CN

26/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 119

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

26/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.21

14h30 - 16h00

Thứ 7, CN

26/09/2020

Nhận thêm 10 học viên

You are here: Home Thông báo - Chiêu sinh Thông báo chiêu sinh lớp Anh Văn Cơ Bản và Tiếng Anh Giao Tiếp Tháng 9,10/2020
Green Blue Orange Back to Top