Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÁNG 7 - 2018

PDF.InEmail

LỚP ANH VĂN CƠ BẢN.

LỚP

THỜI GIAN

NGÀY HỌC

KHAI GIẢNG

Câu Lạc Bộ Anh Văn

08h00 - 11h00

Thứ 7, CN

Sinh hoạt hàng tuần

Câu Lạc Bộ Hoa Văn 

14h00 - 16h00

CHỦ NHẬT

    Sinh hoạt hàng tuần

AVTN 1.13

13h00 - 14h30

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

Anh Văn Cơ Bản 100

07h15 - 09h15

Thứ 2, 4

27/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.01

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4

27/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.02

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4

27/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.03

16h15 - 17h45

Thứ 2, 4, 6

27/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.04

07h45 - 09h15

Thứ 3, 5

28/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.05

09h30 - 11h00

Thứ 3, 5

28/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ bản 1.06

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

28/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.07

16h15 - 17h45

Thứ 3, 5

28/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.08

08h00 - 11h00

Thứ 6

29/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.09

14h00 - 16h30

Thứ 6

29/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.10

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

04//06/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.12

19h30 – 21h00

Thứ 3,5

29/05/2018

Nhận thêm 10 học viên

 

Anh Văn Cơ Bản 1.13

19h30 – 21h00

Thứ 3, 5

29/03/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.14

19h00 – 21h00

Thứ 6

13/04/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.16

07h30 - 09h00

Thứ 7, CN

30/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.11

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

12/05/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.17

16h30 - 18h00

Thứ 7, CN

30/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.18

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

30/05/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.19

8h00 – 10h00

Thứ 3, 5

07/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.11

19h30 – 21h00

Thứ 7, CN

12/05/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.20

19h30 - 21h00

Thứ 2, 4

27/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.21

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

28/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.22

19h00 - 21h00

Thứ 6

29/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

Anh Văn Cơ Bản 1.23

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

30/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

 

TIẾNG ANH GIAO TIẾP ( LS : Listening and Speaking )

 

 

LS 100

08h00 - 09h30

Thứ 2, 4, 6

25/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

 

LS 101

07h30 - 09h00

Thứ 2, 4

25/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 102

09h30 - 11h00

Thứ 2, 4

25/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 103

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4

25/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 104

16h30 - 18h00

Thứ 2, 4

25/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 105

07h30 - 09h00

Thứ 3, 5

26/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 106

09h30 - 11h00

Thứ 3, 5

26/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 107

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

26/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 108

16h30 - 18h00

Thứ 3, 5

26/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 109

08h00 - 11h00

Thứ 6

29/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 110

14h00 - 16h30

Thứ 6

29/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 111

19h00 - 21h00

Thứ 6

29/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 112

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

27/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 113

13h00 - 14h30

Thứ 2, 4, 6

30/03/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS114

13h00 - 14h30

Thứ 3, 5

29/03/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 115

19h30 – 21h00

Thứ 2, 4

27/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 116

19h30 – 21h00

Thứ 3, 5

26/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 117

19h30 – 21h00

Thứ 7, CN

30/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 118

16h30 - 18h00

Thứ 7, CN

30/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 119

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

30/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 120

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

26/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

LS 1.21

14h30 - 16h00

Thứ 7, CN

30/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

 

 TOEIC

 

 

TOEIC Căn Bản 1

07h30 – 09h00

Thứ 2, 4,

11/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC  400

09h30 – 11h00

Thứ 3, 5

14/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC Căn Bản 2

14h30 – 16h00

Thứ 2, 4

06/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 450

17h45 - 19h15

Thứ 3, 5

29/03/2018

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC 350

19h00 - 21h00

Thứ 6

20/04/2018

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC  căn bản 3

14h30 - 16h00

Thứ 3, 5

12/04/2018

Nhận thêm 10 học viên

TOEIC căn bản 4

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4

06/06/2018

Nhận thêm 10 học viên

Tiếng Đức Cơ Bản 

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

Đang chiêu sinh

Tiếng Pháp Cơ Bản

19h30 - 21h00

Thứ 2, 4, 6

Đang chiêu sinh

 

 CHIÊU SINH LỚP TIẾNG HOA

Hoa 1.01

09h30 – 11h00

Thứ 2, 4, 6

23/07/2018

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.02

09h30 – 11h00

Thứ 3, 5

Đang chiêu sinh

Hoa 1.02

16h00 - 17h30

Thứ 2, 4, 6

20/04/2018


Hoa 1.03

16h00 – 17h30

Thứ 3, 5

24/05/2018


Hoa 1.04

19h30 -21h00

Thứ 3, 5

27/03/2018


Hoa 1.05

16h30 - 18h00

Thứ 7, CN

28/07/2018

Nhận thêm 10 học viên


Hoa 1.06

 

19h30 – 21h00

Thứ 7, CN

31/03/2018


Hoa 1.07

 

07h30 – 09h00

Thứ 2, 4, 6

18/04/2018


Hoa 1.08

14h30 – 16h00

Thứ 2, 4, 6

Đang chiêu sinh

Hoa 1.09

14h30 – 16h00

Thứ 3, 5

Đang chiêu sinh

Hoa 1.10

19h30-21h00

Thứ 7, CN

03/06/2018


Hoa 1.11

19h30-21h00

Thứ 3, 5

22/05/2018


Hoa 1.12

18h00-19h30

Thứ 2, 4, 6

08/06/2018


Hoa 1.13

19h30-21h00

Thứ 2, 4, 6

23/07/2018

Nhận thêm 10 học viên

 

Hoa 1.14 

 19h30 -21h00

 Thứ 3, 5

 Đang chiêu sinh

Hoa 1.15

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

07/07/2018

Nhận thêm 10 học viên

Hoa 1.16

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

03/08/2018

Nhận thêm 10 học viên

TIẾNG HÀN VÀ TIẾNG NHẬT

 

Hàn 1.00

16h30 – 18h00

Thứ 2, 4, 6

18/06/2018

 

Hàn 1.01

18h00 - 19h30

Thứ 2, 4, 6

18/05/2018


Hàn 1.03

19h30 – 21h00

Thứ 2, 4, 6

02/04/2018


Đủ học viên

Hàn 1.04

18h00 – 19h30

Thứ 3, 5

19/06/2018

 

Hàn 1.05

18h00 – 19h30

Thứ 7, CN

14/04/2018


Hàn 1.06

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

Đang chiêu sinh

Hàn 1.07

16h00 - 17h30

Thứ 7, CN

28/07/2018

Nhận thêm 10 học viên

Hàn 1.08

19h30 -21h00

Thứ 3, 5

24/07/2018

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.00

14h30 - 16h00

Thứ 2, 4

21/05/2018

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.01

14h30 – 16h00

Thứ 3, 5

Đang chiêu sinh

Nhật 1.02

16h00 - 17h30

Thứ 7, CN

07/04/2018


Nhật 1.03

18h00 – 19h30

Thứ 7, CN

21/04/2018


Nhật 1.04

19h30 – 21h00

Thứ 7, CN

21/04/2018


Nhật 1.05

18h00 – 19h30

Thứ 2, 4

20/06/2018

 

Nhật 1.06

18h00 – 19h30

Thứ 3, 5

05/04/2018

 

Nhật 1.07

09h30 – 11h00

Thứ 2, 4, 6

Đang chiêu sinh

Nhật 1.08

09h30 – 11h00

Thứ 3, 5

Đang chiêu sinh

Nhật 1.09

07h30 - 09h00

Thứ 7, CN

25/03/2018


Nhật 1.10

09h00 – 10h30

Thứ 7, CN

05/05/2018


Nhật 1.39

19h30 - 21h30

Thứ 2, 4

21/03/2018

Nhật 1.11

18h00 - 19h30

Thứ 3, 5

14/06/2018

 

Nhật 1.12

19h30 - 21h00

Thứ 2, 4

09/07/2018

Nhận thêm 10 học viên

 

Nhật 1.13

18h00 - 19h30

Thứ 7, CN

28/07/2018

Nhận thêm 10 học viên

 

Nhật 1.14

07h30 - 09h00

Thứ 7, CN

16/06/2018

 

Nhật 1.15

16h00 - 17h30

Thứ 7, CN

21/07/2018

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.16

19h30 - 21h00

Thứ 3, 5

26/07/2018

Nhận thêm 10 học viên

Nhật 1.17

19h30 - 21h00

Thứ 7, CN

 

29/07/2018

 

Nhận thêm 10 học viên

 

 

AVCB : Anh Văn Cơ Bản

LS : Listening and Speaking ( Tiếng anh giao tiếp nghe và nói)

AVTN : Anh Văn Thiếu Nhi

Lưu Ý : Các bạn học viên theo dõi lịch chiêu sinh trên wedsite trung tâm và đến trực tiếp phòng giáo vụ đăng ký. Khi đi đăng ký mang theo 3 hình thẻ 3*4 và 1 tấm chứng minh nhân dân photo ( không cần công chứng)

You are here: Home Thông báo - Chiêu sinh THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÁNG 7 - 2018
Green Blue Orange Back to Top