Thông báo chiêu sinh lớp tiếng nhật căn bản 2.09

In

Viết bởi Quản trị viên Thứ sáu, 22 Tháng 11 2013 14:35

Thông báo

Trung tâm ngoại ngữ & bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn - Chùa lá gò vấp thông báo chiêu sinh  lớp tiếng Nhật căn bản 2.09, thời gian học cụ thể như sau:

Thứ 5 học từ 17h30 - 19h00.

Chủ nhật học từ 19h15 - 20h45.

Các bạn học viên có nhu cầu học tiếng nhật vui lòng liên hệ trực tiếp tại phòng giáo vụ trung tâm

Lưu ý : Khi đi đăng ký thì mang theo 3 hình 3* 4 và 1 giấy chứng minh nhân dân photo.

LH : 0906.721.705 ( A.Cường)