Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC

PDF.InEmail

CHÙA LÁ GÒ VẤP  
                 
DANH SÁCH THI TOEIC 
OR FULLNAME LC MARK RC MARK TOTAL NOTE  
1 LÊ SỸ LINH 35   150   185 FAIL  
2 VÕ THỊ LIỄU 15   130   145 FAIL  
3 NGUYỄN VĂN THANH 65   90   155 FAIL  
4 NGUYỄN THANH BẢO 50   120   170 FAIL  
5 TRẦN TRUNG HIẾU 85   250   335 PASS  
6 PHẠM VĂN DŨNG 30   110   140 FAIL  
7 NGUYỄN.T.THU THẢO 50   125   175 FAIL  
8 VŨ.T.T.TRÀ 65   220   285 PASS  
9 VŨ TÙNG BÁCH 80   175   255 PASS  
10 PHAN VĂN HỘI 50   125   175 FAIL  
11 NGUYỄN.T.C.THANH 50   115   165 FAIL  
12 HOÀNG VĂN VĨNH 30   100   130 FAIL  
13 HOÀNG ANH THÔNG 30   150   180 FAIL  
14 NGUYỄN.Đ.B.MINH 80   240   320 PASS  
15 VÕ NHÂN DUẪN 75   150   225 PASS  
16 TRẦN TRUNG TÍN 65   145   210 PASS  
17 VÕ TẦN LỘC 50   135   185 FAIL  
18 LÊ THỊ THƯƠNG 50   150   200 PASS  
19 LÊ THÀNH NAM 75   155   230 PASS  
20 NGUYỄN.N.N.LINH 45   145   190 FAIL  
21 NGUYỄN.Y.THANH AN 80   265   345 PASS  
22 GẤM.T.BẢO TRÂN 55   180   235 PASS  
23 HUỲNH.N.P.TÙNG 55   185   240 PASS  
24 HOÀNG.Y.NGÂN HÀ 25   75   100 FAIL  
25 TRẦN VĂN KIÊN 60   185   245 PASS  
26 CHÂU.T.NGỌC LIÊM 0   125   125 FAIL  
27 ĐOÀN NGỌC TUYẾN 65   145   210 PASS  
28 ĐO . T. THÙY PHƯƠNG 40   85   125 FAIL  
29 ĐOÀN THANH PHÚ 45   125   170 FAIL  
30 PHÙ.T.HỒNG NHUNG 35   110   145 FAIL  
PHẠM THỊ LƯƠNG 55   175   230 PASS  
  NGUYỄN.T.KIM SƠN 90   275   365 PASS  
  VÕ THỊ NGA 25 105 130 FAIL  
  VÕ VIỆT TÚ 25   200   225 PASS  
    40   150   190 FAIL  
        Đặng Thị Thu Dung    
  PASS :ĐÃ THI ĐẬU              
  FAIL    :ĐÃ THI RỚT              
You are here: Home Thông báo - Chiêu sinh THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC
Green Blue Orange Back to Top