CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ VU LAN

In

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 11 Tháng 8 2014 15:30 Viết bởi Quản trị viên Thứ hai, 11 Tháng 8 2014 15:20

CHUONG TRINH VU LAN 2

Đây là chương trình văn nghệ cúng dường Vu lan vào lúc 19h00 thứ 6, 7 ngày 15, 16/08 năm 2014 nhằm ngày 20, 21/07 Âm lịch tại Chùa Lá Gò Vấp.