Developed by JoomVision.com

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn Chùa lá gò vấp - Trung tâm thiện nhơn

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TẠI TỈNH TIỀN GIANG

PDF.InEmail

THÔNG BÁO

Trung tâm ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn – Chùa lá gò vấp thông báo cho tất cả các bạn học viên trung tâm và ngoài trung tâm chương trình CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG, TỪ THIỆN PHÁT QUÀ CHO HỘI NGƯỜI MÙ TỈNH TIỀN GIANGĐI DÃ NGOẠI. Nay trung tâm thông báo cho tất cả các bạn học viên trung tâm có nhu cầu tham gia chương trình vui lòng đăng ký trực tiếp tại phòng giáo vụ trung tâm.

Địa điểm : Tiền Giang

Khởi hành :06h00 chủ nhật ngày 13/07/2014

Ngày về     :18h00 chủ nhật ngày  13/07/2014

Liên hệ : 0906.721.705 ( Chú Cường)

Tham gia chương trình mỗi bạn đóng 100.000 / người ( để ủng hộ hội người mù và đi dã ngoại)

 

                                                                        BAN QUẢN LÝ

 

                                                                      

                                                                        Thích Nhuận Tâm

                                    

You are here: Home Category Blog THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TẠI TỈNH TIỀN GIANG
Green Blue Orange Back to Top